Privacy Policy - Gizlilik Politikamız

Eylül 20, 2015

Privacy Policy – Gizlilik Politikamız

Summary – Özet

The short summary is that we will always respect and honor your privacy, your email, and any other information that you give to us.

İşin kısa özü, sizin bize verdiğiniz email ve diğer bilgiler gibi gizliliğinizle alakalı olan konulara saygı duyduğumuz ve her zaman duyacağımızdır.
If you have any questions, please check our detailed privacy policy below.

Eğer sorularınız varsa lütfen aşağıdaki detaylı gizlilik politikamızı okuyunuz.

1. What information do we collect and store?

1. Hangi bilgileri topluyor ve saklıyoruz?

Any information you provide to us is strictly being used to enable the products or services that you have subscribed to. If you have given your email address to us, you may be receiving information and/or news about related educational apps that we believe you might also enjoy. The logs in the educational apps are stored in the tablet computer you used and are not shared with anyone.

Sizin bize verdiğiniz herhangibir bilgi üye olduğunuz ürün ve servislere erişebilmeniz için dikkatli bir şekilde kullanılmaktadır. Eğer bize email adresinizi verdiyseniz, sizin hoşunuza gidebilecek eğitimsel uygulamalarla ilgili bilgiler ve/ya haberler alabilmeniz içindir. Eğitsel uygulamaların içindeki loglar sizin kullandığınız tablet bilgisayarın içinde saklanır ve kimse ile paylaşılmaz.

2. How’s my information going to be used?

2. Bilgilerim nasıl kullanılacak?

Any information you provide to us is strictly being used to enable the products or services that you have subscribed to.

Sizin bize verdiğiniz herhangibir bilgi üye olduğunuz ürün ve servislere erişebilmeniz için dikkatli bir şekilde kullanılmaktadır.

If you have given your email address to us, your email is or may be used: (i) to provide and improve our Service, (ii) to administer your use of the Service, (iii) to better understand your needs and interests, (iv) to personalize and improve your experience, and (v) to provide or offer software updates and product announcements.

Eğer bize email adresinizi verdiyseniz, email adresiniz ancak şu şekilde kullanılabilir: (i) hizmetimizi sağlamak ve geliştirmek, (ii) sizin hizmetimizi yönetmeniz, (iii) ihtiyaç ve ilgilerinizi daha iyi anlamamız, (iv) deneyiminizi kişiselleştirmeniz ve geliştirmeniz ve (v) yazılım güncelleme ve ürün haberleri ile ilgili bilgi ve tekliflerde bulunmamız.

 

3. How to stop receiving emails from us?

3. Bizden email almayı nasıl durdurabilirsiniz?

You can stop receiving emails from us anytime with just one click. At the bottom of every email that we send we offer a link to unsubscribe. You can also contact us at support at “ugurgames” anytime so that we can help.

Bizden email almayı ne zaman isterseniz tek bir tıklama ile bırakabilirsiniz. Size gönderilen her emailin altında sizin email almaktan vazgeçmeniz için bir link gönderiyoruz. Aynı zamanda her zaman “ugurgames” ile irtibata geçerek de bu konuda yardım isteyebilirsiniz.

4. Who has access to my information?

4. Benim bilgilerime kim erişebilir?

Any information you provide is strictly used to enable us to deliver the products or services that you have signed up for. We never rent, share, or offer access to customer information to any third party.

Sizin bize sağladığınız tüm bilgiler sadece sizin üye olduğunuz ürün ve servisler için kullanılmaktadır. Biz hiçbir zaman üçüncül şahıslara müşterilerimizin bilgilerini kiralamayız, paylaşmayız ve teklif etmeyiz.

 

5. Changing or deleting information

5. Bilgiyi değiştirme ve silme

You can delete any information you have submitted through any of our apps from inside the app at any time.

Uygulamalarımız aracılığıyla kaydettiğiniz herhangibir bilgiyi uygulama içerisinden silebilirsiniz.

6. Data retention

6. Veri saklama

We will retain your information for as long as your account is active or as needed to provide you services. If you wish to cancel your account or request that we no longer use your information to provide you services, you may delete your account at any time from inside our apps. We may retain and use your information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements. Consistent with these requirements, we will try to delete your information quickly upon request. Please note, however, that there might be latency in deleting information from our servers and backed-up versions might exist after deletion. In addition, we do not delete from our servers files that you have in common with other users.

Hesabınız aktif olduğu yada size hizmet verebilme süresince bilgilerinizi saklarız. Eğer hesabınızı iptal etmek isterseniz yada bizim size hizmet verebilmemiz için bilgilerinizi kullanmak istemezseniz hesabınızı uygulamalarımız içinden de silebilirsiniz. Bilgilerinizi gerekli olduğu takdirde yasak yükümlülüklerini yerine getirmek, sorunları çözmek ve anlaşmalarımızı uygulamak için saklayabilir ve kullanabiliriz. Gerekliliklerle bağlantılı olarak, sizin isteğiniz üzerine bilgilerinizi sileriz. Unutmayın ki, silme işleminden sonra bilgilerin veri depolarından ve yedekleme alınmış versiyonlarından da silinmesinde gecikmeler yaşanabilir. Ek olarak, diğer kullanıcılarla ortak olan veri dosyalarımızı silmeyiz.

7. Security

7. Güvenlik

We follow generally accepted standards to protect the information submitted to us, both during transmission and once we receive it. No method of electronic transmission or storage is 100% secure, however. Therefore, we cannot guarantee its absolute security.

Genel olarak kabul görmüş standartları bize gönderilen bilgiyi korumak için hem transfer sürecinde hem de aldığımızda takip etmekteyiz. Hiçbir elektronik transfer yöntemi %100 güvenli olmadığını da hatırlatırız. Bu nedenle tamamen güvenliğini garanti edemeyiz.

8. Changes to our Privacy Policy

8. Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

This Privacy Policy may change from time to time. By continuing to use the Service after those changes become effective, you agree to be bound by the revised Privacy Policy.

Bu gizlilik politikası zaman zaman değişebilir. Değişiklikler olduktan sonra hizmetimizi kullanmaya devam etmeniz, değişen gizlilik politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

Text Widget
Pulvinar forte maestro node terminal est elipsis prism morbi nulla a metro interdum nordea:
  • Friendly and welcoming place
  • Science and art classes
  • Positive learning environment
  • Educational field trips
Recent Posts
Most Commented

Free Call

Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum magna terminal est nulla.

1-800-32-34-36
Accordion Widget
Program with after-school care

Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum magna terminal est nulla.

Positive learning environment

Elipsis magna a terminal nulla elementum elite forte maecenas est magna etos interdum vitae est.

Educational field trips

Diaspis movum blandit elementum pulvinar detos morbi a dosis maecenas retrum gravida.

Friendly and welcoming place

Pulvinar est metro ligula blandit maecenas retrum gravida cuprum magna terminal est nulla.